‘Sairat’ Mesmerising Song Lyrics!

Nagraj Manjule’s new film Sairat is a blockbuster Marathi movie featuring Rinku Rajguru and Akash Thosar. The enthralling songs by Ajay-Atul is an instant hit on the charts.

Checkout the mesmerising lyrics of the songs featured in the film.

Sairat (सैराट) Rinku Rajguru Movie Poster

 

Yad Lagla

याडं लागलं ग याडं लागलं गं
रंगलं तुझ्यातं याडं लागलं गं
वास ह्यो उसात येई कस्तूरीचा
चाखलंया वारं ग्वाडं लागलं गं
चांद भासतो दिसाच मावळाया लागलं
आस लागली मनात कालवाया लागलं गं

याडं लागलं ग याडं लागलं गं…
रंगलं तुझ्यातं याडं लागलं गं
वास ह्यो उसात येई कस्तूरीचा
चाखलंया वारं ग्वाडं लागलं गं

सांगवना बोलवणा मन झुरतया दुरून
पळतया टळतया वळतया माग फिरून
सजल गा धजल गा लाज काजल सारल
येंधल हे गोंधळल लाड लाड गेल हरून
भाळल अस उरात पालवाया लागलं
ओढ लागली मनात चालवाया लागलं
याडं लागलं ग याडं लागलं गं…

सुलगना उलगना जाळ आतल्या आतला
दुखन हे देखन ग ऐकलंच हाय साथीला
काजळीला उजाळल पाझळुन ह्या वातीला
चांदणीला आवताण धाडतोय रोज रातीला
झोप लागणं सपान जागवाया लागलं
पाखरू कस आभाळ पांघराया लावतोया

 

Zing Zing Zingaat

आन अंगात भरलंय वारं ही पिरतीची बाधा झाली

आता अधीर झालोया

बग बधीर झालोया

आन तुझ्याचसाठी बनून मजनू मागं आलोया

आन उडतंय बुंगाट पळतंय चिंगाट रंगात आलंया

झालंय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग

 

आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधलं

तुझ्या नावाचं मी इनिशल टॅटूनं गोंदलं

हात भरुन आलोया

लय दुरुन आलोया

आन करुन दाढी भारी परफ्युम मारुन आलोया

आगं समद्या पोरात म्या लय जोरात रंगात आलंया

झालंय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग

 

समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई

कदी व्हनार तु रानी माज्या लेकराची आई

आता तराट झालुया

तुझ्या घरात आलुया

लय फिरून बांधावरून कल्टी मारून आलोया

आगं ढिंच्याक जोरात टेक्नो वरात दारात आलोया

झालंय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

 

Sairat Zala Ji 

अलगूज वाजं नभात
भलतंच झालया आज
अलगद आली मनात
पहिलीच तर्नी ही लाज

हो….
अता झणाणलं कालजामंदी
अन् हातामंदी हात आलं जी
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…

बदलुन गेल या सार
पिरतीचा सुटलया वार
अल्लड भांबावयाला
बिल्लोरी पाखरू न्यार
आल मनातलं ह्या व्हटामंदी
अन हातामंदी हात आल जी
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…

कवळ्या पानात ह्या
सावल्या उन्हात ह्या
पवळ्या मनात ह्या भरलं… भरलं
तुझ वामानामंदी
घुमतय वाऱ्यामंदी सूर सनईचा राया सजल
सजल उन वार नाभाताना सजल
रंगल मन हळदीन राणी रंगल
सरल हे जगण्याचं झुरणं सरल
भिनल नजरेन
आग धडाडल ह्या नभामंदी
अन ढोलासंग गात आल जी
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…

अपरीत घडलया
सपान हे पडलंय
गळ्यामंदी सजलंय डोरलं.. डोरलं
साता जन्माच नात रूजलया काळजात
तुला र देवागत पुजल
रूजल बीज पिरतीच सजणी रुजलं
भिजलं मन पिरमान पुरत भिजलं
सरल मन मारून जगण सरल
हरलं ह्या पीरमाला समद हरलं
कडाडलं पावसामंदी
अन आभाळाला याट आल जी
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
Sairat Zala Ji (English)
Alguj vaaj nabhaat
bhaltach zalaya aaj
algad aali manaat
pahilich tarani hi laaj

Ho…
aga zananal kalajamandi
an hatamandi haat aal ji
sairat zala ji…
sairat zala ji…
sairat zala ji…

badlun gel ya saar
pirticha sutalaya vaar
allad Bhambhavalyala
billori paakharu nyaar
aal manaatal hya whatamandi
an hatamandi haat aal ji
sairat zala ji…
sairat zala ji…
sairat zala ji…

kavalya paanat hya
saavlya unhaat hya
paavlya manaat hya bharal.. bharal
tujh vamanamandi
ghumataay vaarya mandi
sur sanaicha raaya sajal
sajal un vaar nabhatana sajal
rangal man haldin raani rangal
saral he jagnyach jhuran saral
bhinal najren
ag dhadadal hya nabhamandi
an dholasang gaat aal ji
sairat zala ji…
sairat zala ji…
sairat zala ji…

aprit ghadlaya sapaan he padlaya
galayamandi sajalaya doral.. doral
saata janmach naat rujalaya kaaljat
tula r devagat pujal
rujala bij pritich sajani rujal
bhijal man pirmana purat bhijal
saral man maarun jagan saral
haral hya pirmala samad haral
kadalal paavasamandi
an abhalal yaat aal ji
sairat zala ji…
sairat zala ji…
sairat zala ji…

 5,884 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Visit blogadda.com to discover Indian blogs blogrollcenter.com Entertainment Blog Directory blogging tips
blogging tips Follow my blog with Bloglovin DMCA.com Protection Status